View All

News Update & Activities

EN Page description

“มิโดริ” ผ้าอนามัยในราคาที่ผู้หญิงไทยเข้าถึงได้

ภาษีผ้าอนามัย สำหรับประเด็น เรื่องผ้าอนามัยที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ หลายท่านอาจกำลังเข้าใจผิด เพราะจริงๆ แล้วภาครัฐได้กำหนดให้สินค้าผ้าอนามัยจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง อย. ได้ออกมาประกาศเพิ่มเติมว่า ผ้าอนามัยแบบสอด ก็จัดเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราทราบกันดี แม้ผ้าอนามัยจะจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางก็ตาม แต่ทว่าไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะทางภาครัฐเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ผ้าอนามัยทุกชนิดถูกจัดเก็บภาษีในรูปแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% เท่านั้น ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมเหมือนกับกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ แต่อย่างใด การที่ภาครัฐกำหนดไห้ผ้าอนามัยจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางนั้น คิดว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพราะจะได้รับความปลอดภัยจากการควบคุมมาตรฐานการผลิต ไม่ใช่ว่า ใครที่ไหนก็สามารถผลิตผ้าอนามัยขึ้นมาได้ เพราะผ้าอนามัยเป็นสินค้าที่สำคัญใช้กับจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง แบรนด์ผ้าอนามัยทุกแบรนด์จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน แจ้งเลขที่การผลิตและต้องเขียนรายการจดแจ้งตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด และนี่อาจเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนไม่เคยทราบมาก่อน ส่วนในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ประเด็นนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าหากภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีในจุดนี้ได้ เพราะจะเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น หรือจะยิ่งดีเข้าไปอีกหากภาครัฐสามารถแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับคุณผู้หญิง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางสังคมได้ในทางอ้อม บริษัทมองว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภค เนื่องจากจะได้รับความปลอดภัยจากการควบคุมมาตรฐานการผลิต และหากภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีได้ จะเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ปัจจุบันภาพรวมตลาดผ้าอนามัยในไทย พบว่า ผู้หญิงไทยใช้ผ้าอนามัย 140 ล้านชิ้น ต่อเดือน หรือ1,680 ล้านชิ้นต่อปี โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 6 […]

admin_midori
797 Views
Help