View All

การดูแลน้องสาวเมื่อเข้าหน้าฝน

การดูแลน้องสาวเมื่อเข้าหน้าฝน

ย่างเข้าหน้าฝนแล้ว หลายคนที่มักละเลยการดูแลบริเวณ จุดซ่อนเร้น อาจเกิดการติดเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้ โดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณสาว ๆ ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน และความเปียกชื้น ดังกล่าวยังเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และสุขภาพของผู้หญิงอย่างเรา ๆ ได้อีกด้วย

ปกติแล้วสภาพช่องคลอดของผู้หญิงนั้นจะมีความสมดุลของความเป็นกรดและด่างอยู่ภายใน แต่เมื่อไรก็ตาม หาก บริเวณช่องคลอดมีความเป็นด่าง ก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของ การติดเชื้อ ซึ่งความเป็นด่างนั้นมีสาเหตุมาจากความเปียก ชื้นในช่วงหน้าฝน หรือแม้แต่การสวมใส่กางเกงที่มีความ กระชับแน่นอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุของการ เกิดปัญหาจุดซ่อนเร้นที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะ “การติดเชื้อราในช่องคลอด”

เนื่องจากหน้าฝนอากาศจะชื้น จึงมักทำให้เสื้อผ้าที่ซักตาก นั้นไม่แห้ง หากสวมใส่นาน ๆ ย่อมส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อ ราได้ที่บริเวณช่องคลอด เกิดอาการคันและมีตกขาวที่   บริเวณดังกล่าว ดังนั้น ควรซักและอบเสื้อผ้าให้แห้งสนิท และ ตรวจเช็คสภาพการใช้งาน หากพบเชื้อราควรเปลี่ยนชุดชั้นใน ใหม่ทันที นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยา ปฏิชีวนะในระหว่างเป็นหวัด ไอ จาม เพื่อป้องกันไม่ให้ยากลุ่ม ดังกล่าวไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกายให้อ่อนแอลง จนเป็น สาเหตุการเกิดเชื้อราในช่องคลอดนั่นเอง

ทั้งนี้้การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อพยาธิ ที่ปนเปื้อนมากับ ท่อน้ำประปา หรือห้องน้ำสาธารณะที่ไม่สะอาด ก็เป็นอีกตัว การหนึ่งที่ทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้น มีตกขาวมีสีเหลือง ผิดปกติ หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้นจึงควรเลือกเข้า ห้องน้ำที่สะอาด หรือควรหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำสาธารณะ หลังการเข้าห้องน้ำ ควรเช็ดหรือซับบริเวณจุดซ่อนเร้น ให้แห้งสนิท โดยไม่ปาดจากหน้าไปหลัง พร้อม ๆ กับการ เลือกสวมใส่กางเกง หรือกระโปรงที่มีการระบาย เพื่อป้องกัน ความอับชื้น

นอกจากนี้ หลังการออกกำลังกายหรือเมื่อมีเหงื่อออกมาก ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และเช็ดให้แห้งทันทีหลัง ก็ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อบริเวณจุดซ่อนเร้นได้เช่นกันค่ะ

RELATED POST

ความช่วยเหลือ